logo

Депутат Верховного Хурала (Парламента)Республики Тыва Донгак Александра Хаяаевна в канун праздника Шагаа посетила семью учасников губернаторского проекта «Кыштаг-для молодой семьи-2018»...

Богун февраль 2-де Шагаага тураскааткан кожууннун шыдыраа маргылдаазы Суг-Аксынга ДЮСШ-га болуп эрткен. Ниити 22 шыдыраачылар кужун шенешкен. Туннелинде 1-ги черни Ондар Арат Даш-оолович, 2-ги -...

В республиканской квест-игре, посвященной дню Российской науки и Шагаа, учащиеся МБОУ Алдан-Маадырской СОШ заняли 3 место и награждены именными сертификатами и русско-тувинскими словарями. А ученик...

Тыва Республиканың кожууннарның аразынга "хана-хана" хевирниң тыва хүреш маргылдаазынга Сүт-Хөл кожууннуң командазы тиилээш база катап мөгелер чурту деп адын бадыткаан. Сүт-Хөл кожуун чагыргазындан...

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ниитилелди болгаш кижилерни дүвүредип база өөртүп чоруур айтырыгларлыг хамаатыларны бодунуң хүлээп алыышкынга ай санында хүлээп алыры чаагай чаңчыл апарган. Бо удаада...

auction

Разработано совместно с Ext-Joom.com

gov rt

min econom

calc comm

calc ener

eiac

gos uslugi 242x400

pravo gov

 

Search