logo

Хүндүлүг чонум, чаңгыс чер чурттугларым! Ада-өгбелеривистиң ёзу-чаңчылдарын сагып, Шагаа байырлалын арыгланып-кактанып, алгап-йөрээп, ойнап хөглеп тургаш уткуп алырывыс чаңчыл апарган. Үнүп орар чер...

Кижиниң угаан-медерели эки ажылдап турар болза белен кырывас деп чон чугаалажыыр, ооң бир чижээ: Сүт-Хөлдүң Кызыл-Тайга суурда Ондар Карбы Допурович өгбевис хамааржыыр, ооң хары 80 четкен-даа болза...

2019 чылдың февраль 3-те Сүт-Хөл кожууннуң Кызыл-Тайга суурунга шыдыраа маргылдаазынга бо суурга өскен, амгы үеде Кызыл хоорайда 6-гы классчы Ондар Шуру дуңмамга ужуражыыр, ойнаар аас-кежиктиг...

Бо хун Кадык камгалал ямызының сайыды, бистиң кожуунувустуң куратору, Орлан Эрес-оолович Донгак, кел чыдар сес сак меңгилиг, чер олуттуг Хаван чылы-биле байырын чедирип, көдээ-ажыг агый бүдүрүлгелиг...

auction

Разработано совместно с Ext-Joom.com

gov rt

min econom

calc comm

calc ener

eiac

gos uslugi 242x400

pravo gov

 

Search