logo

Бо хун Кадык камгалал ямызының сайыды, бистиң кожуунувустуң куратору, Орлан Эрес-оолович Донгак, кел чыдар сес сак меңгилиг, чер олуттуг Хаван чылы-биле байырын чедирген

Бо хун Кадык камгалал ямызының сайыды, бистиң кожуунувустуң куратору, Орлан Эрес-оолович Донгак, кел чыдар сес сак меңгилиг, чер олуттуг Хаван чылы-биле байырын чедирип, көдээ-ажыг агый бүдүрүлгелиг кооператив «Амык» болгаш 2016 чылдын «Аныяк- өг-булеге кыштаг» деп төлевилелдиң киржикчилери Айдын Рубенович, Саглай Кудус-ооловна Монгуштарның кыштарларынга четкен. 

СПК «Амык» -тың кежигуну Марьяна Төмур-ооловна Монгуш- биле келир уеде кылып чорудар сорулгаларны чугаалажып ам - даа улай будурулгезин сайзырадыырын чугаалашкан. 

Оон аңгыда Субурган девискээринге Сүт-Хөл кожууннуң чонунга байырын чедирип ак кадактарны солчуп, чолукшаан. 

Ниитизи-биле кожуунда кыштаглаашкын эки деңнелде эртип турарын демдеглеп чугаалаан.

auction

Разработано совместно с Ext-Joom.com

 

gov rt

min econom

calc comm

calc ener

eiac

gos uslugi 242x400

pravo gov

 

Search