logo

Богун февраль 2-де Шагаага тураскааткан кожууннун шыдыраа маргылдаазы Суг-Аксынга ДЮСШ-га болуп эрткен

Богун февраль 2-де Шагаага тураскааткан кожууннун шыдыраа маргылдаазы Суг-Аксынга ДЮСШ-га болуп эрткен. Ниити 22 шыдыраачылар кужун шенешкен. Туннелинде 1-ги черни Ондар Арат Даш-оолович, 2-ги - Монгуш Мерген Дазыр-оолович, 3-ку - Ондар Юрий Санчай-оолович, 4 - ку - Ондар Дайынчы Бавуужапович алганнар. "Хоочун ойнакчы" шанналды Кызыл-Тайгадан Хоочун - Ондар Карбы алган. Тиилекчилери ортектиг шанналдар, хундулел бижиктер болгаш акша шанналдары-биле Донгактар, Кууларлар, Кужугеттер болгаш холушкак фамилиялар аймаа, кожуун чагыргазы шаннаан.

auction

Разработано совместно с Ext-Joom.com

 

gov rt

min econom

calc comm

calc ener

eiac

gos uslugi 242x400

pravo gov

 

Search