logo

Кожуун чагырга даргазы, 80 харлыг огбеге Шагаа байырлалынын будуузунде тыва идик-хепти белек кылдыр соннээн

Кижиниң угаан-медерели эки ажылдап турар болза белен кырывас деп чон чугаалажыыр, ооң бир чижээ: Сүт-Хөлдүң Кызыл-Тайга суурда Ондар Карбы Допурович өгбевис хамааржыыр, ооң хары 80 четкен-даа болза кожуун чергелиг шыдыраа маргылдаазында доктаамал киржип, суурунуң аныяк-өскенин өөредип, маргылдааларда эдертип алган чоруур. Улуг өгбевистиң эрес-шоваазынга өөрүп, хүндүткел кылдыр база Шагаа байырлалының бүдүүзүнде тыва идик-хепти белек кылдыр сөңнедим. Кырган ачавыс Карбы Допуровичге быжыг кадыкшылды, узун назынны күзедивис!!!

auction

Разработано совместно с Ext-Joom.com

 

gov rt

min econom

calc comm

calc ener

eiac

gos uslugi 242x400

pravo gov

 

Search