logo

Кызыл-Тайга сумузунга уожуун чергелиг шыдыраа маргылдаазы

2019 чылдың февраль 3-те Сүт-Хөл кожууннуң Кызыл-Тайга суурунга шыдыраа маргылдаазынга бо суурга өскен, амгы үеде Кызыл хоорайда 6-гы классчы Ондар Шуру дуңмамга ужуражыыр, ойнаар аас-кежиктиг болдум. Ондар Шуру-шыдыраага кандитат мастер, 11 харлыында Барнаул хоорайга бичии уругларга Россия чемпиону (2016), школачы уруглар аразынга Сибирь федералдыг округтуң 2 дакпыр чемпиону (2016, 2018), Тываның Наадым байырлалында херээжен шыдыраачылар аразынга 3 дакпыр чемпион (2016, 2017, 2018), Тыва Республиканың херээжен шыдыраачылар аразынга 2018 чылдың чемпиону, Спортчу элитага "Тываның тулган херээжен шыдыраачызы" (2017, 2018) деп шаңналдың эдилекчизи. Бичии школачы кызывыс бодунуң адын бадыткап Сүт-Хөлдүң Шагаа байырлалынга тураскааткан 22 шыдыраачылар маргылдаазынга тиилээн. Шыдыраа Тывада сайзырап, ылангыя бистиң келир үевис, бичии уруглар-оолдар шыырак ойнап эгелээни дыка эки дир. Үнүп кел чыдар Хаван чылында Тываның аныяк шыдыраачыларынга база чаңгыс чер-чурттувус Ондар Шуруга бедик спортчу чедиишкиннерни күзедим!!!

auction

Разработано совместно с Ext-Joom.com

 

gov rt

min econom

calc comm

calc ener

eiac

gos uslugi 242x400

pravo gov

 

Search