logo

Гимн

СУТ-ХОЛ КОЖУУН 

 

 

Аялгазы: Кара-Кат Ооржактыы

Созу: Монгун-оол Кууларныы

 

 

Ада-огбе маадырлары,

Алгап чоруур тоолчулары,

Ажыл - ишчи кижилерни

Алдаржыткан -Сут-Хол кожуун.

 

 

Чолу бедик, чоргаар чоннуг 

Сут-Хол кожуун, Сут-Хол кожуун.

 

 

Чоннун мактап бараан болган 

Чогаалчылар торээн чурту,

Чеди чузун ковей малдыг

Чечектелген - Сут-Хол кожуун.

 

 

Чолу бедик, чоргаар чоннуг

Сут-Хол кожуун, Сут-Хол кожуун.

 

 

Чудуп, тейлээр тайгаларлыг

Сумбер-Уула тоолзуг тейлиг.

Сурлуг куштуг могелерлиг

Сут-Хол кожуун чоргааралым.

 

Чолу бедик, чоргаар чоннуг

Сут-Хол кожуун, Сут-Хол кожуун. 

auction

Разработано совместно с Ext-Joom.com

 

gov rt

min econom

calc comm

calc ener

eiac

gos uslugi 242x400

pravo gov

 

Search